top of page

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig,och det är som det skall.”

Tomas Tranströmer

Individual-terapi
 

Min utgångspunkt som individualterapeut är att lyhört lyssna in vad du som klient önskar min hjälp med. Din inre värld är just din, och där har ingen annan rätt att objuden tränga sig på.

Den metodologiska grunden för mitt individualterapeutiska arbete är min psykodynamiska psykologexamen, och en förståelse av människan som en oändligt komplex och ofta motsägelsefull varelse.

Imago
Relations-
terapi

 

Imago Relationsterapi (IRT) vilar på förståelsen att de nära relationerna, och i synnerhet den nära kärleksrelationen, innehåller unika möjligheter till läkande och växande. Det mest smärtssamma är också det som innehåller den största potentialen för läkning och utveckling.

 

IRT sätter parets kontakt i fokus, och erbjuder en konkret metod för kommunikation som säkerställer att båda parter blir hörda, på sina respektive villkor.

Om mig
Jonas - 001_edited.jpg
Contact

Jag har varit verksam som psykolog sedan 2012, dessförinnan ägnade jag mig främst åt musik. De senaste åren har jag intresserat mig för yoga och meditation, och för musik och ljud som terapeutiska verktyg. Jag har sedan några år tillbaka en deltidstjänst på Manscentrum, en krismottagning för män i centrala Stockholm.

 

Jag är legitimerad psykolog, diplomerad MediYoga instruktör, certifierad Gong Master, och befinner mig i slutfasen av min utbildning till Imago-terapeut. Utöver mitt arbete som terapeut gör jag musik och håller ljudresor. Jag håller återkommande retreats, ofta tillsammans med min hustru Åsa Olsson.

bottom of page