top of page

Imago relationsterapi

Imago Relationsterapi vilar på förståelsen att de nära relationerna, och i synnerhet den nära kärleksrelationen, innehåller unika möjligheter till läkande och växande. I de nära relationerna väcks våra smärtsamma tidigare erfarenheter till liv, ofta utan att vi är medvetna om att det händer. Så länge vi är omedvetna om vad som sker är risken stor att vi upprepar gamla sårande mönster. Det är ofta frustrerande, stundtals plågsamt, och ibland går det så långt att vi börjar tvivla på hela relationen. Samtidigt rymmer just denna aktivering av gamla sår fantastiska möjligheter. Tillsammans med en kärleksfull partner som lyckats förstå vad vi brottas med, och som bakom vardagsgnabb och frustration faktiskt vill vårt bästa, kan vi läka våra sår och veckla ut vår inneboende potential.

 

Ibland behöver vi hjälp utifrån för att komma ur låsta lägen, och för att hitta mod och kraft att våga visa oss sårbara istället för att falla in i kampläge. Min viktigaste uppgift som imagoterapeut är att tillsammans med paret skapa den känslomässiga trygghet som är en absolut förutsättning för att vi ska vilja dela vår inre värld med en annan människa. En imagoterapi erbjuder möjlighet att uttrycka kärlek och uppskattning såväl som ilska och frustration, samtidigt som den ger exakt noll utrymme för påhopp och verbala kränkningar.

 

Kärnan i imagotekniken är Imago-dialogen, en tydligt strukturerad form för kommunikation. I många relationer tenderar en part att ha närmare än den andra till att formulera sina tankar och känslor i ord. Över tid kan dessa tendenser förstärkas och leda till ömsesidig frustration, där en part känner sig ensam och utestängd, samtidigt som den andra upplever sig alltmer pressad av partnerns längtan efter samtal. Imago-dialogen skapar balans i parets kommunikation och säkerställer att båda parter blir hörda, på sina respektive villkor. Efter en tids terapi kan många par använda sig av imagodialoger hemma, för att hantera utmaningar och för att fördjupa sin kontakt.

En parsession är vanligen 90 eller 120 minuter och kostar 1800 eller 2400 kr. Jag rekommenderar om möjligt 120 minuter för första besöket.

bottom of page