top of page

Individualterapi

Min utgångspunkt som individualterapeut är att lyhört lyssna in vad du som klient önskar min hjälp med. Som Kierkegaard så vackert formulerat det:

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa.

 

Och det är just hjälp jag hoppas kunna bidra med. Ingen annan kan läka dig, lika lite som någon kan tvinga dig att utvecklas, men jag kan förhoppningsvis vara till hjälp i ditt läkande och i din utveckling.

 

Man kan beskriva ett terapiarbete som ett gemensamt utforskande av klientens inre värld, där vi tillsammans tar hand om det vi stöter på. Det som behöver uttryckas får komma till uttryck, det som behöver läka får hjälp att läka - och det som kanske tidigare förefallit oförenligt får möjlighet att integreras, så att du kan utvecklas som människa.

 

Din inre värld är just din, och där har ingen annan rätt att objuden tränga sig på. I vårt gemensamma utforskande är det du som bestämmer takten, och du som väljer vilken stig vi ska gå. Min ambition är att finnas vid din sida så att du kan våga mer, och för att stödja ditt läkande. Det övergripande målet är frihet – att du ska bli ännu mera fri att vara den levande, kärleksfulla, komplexa människa jag är övertygad om att du innerst inne är.

 

Den metodologiska grunden för mitt individualterapeutiska arbete är min psykodynamiska psykologexamen, och en förståelse av människan som en oändligt komplex och ofta motsägelsefull varelse. Jag är tydligt influerad av affektfokuserad terapi, och lägger stor vikt vid den kroppsliga upplevelsen av känslor. Sedan ett antal år tillbaka har jag intresserat mig för yoga och meditation, och använder mig gärna av inslag av dessa tekniker i mitt terapeutiska arbete. Med allt detta sagt är jag övertygad om att den viktigaste faktorn i mitt individualterapeutiska arbete är den relation klienten och jag skapar tillsammans.

En individualsession är vanligen 60 minuter och kostar 1200 kr.

bottom of page